Fafo reports

Rapportsøk-en

Housing first i Norge – en kartlegging

Mette I. Snertingdal

Fafo-rapport 2014:52

Nettutgave

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20399

217,00 kr