Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Hvordan skape gode senkarrierer?

Fafo-rapport 2018:40
ISBN 978-82-324-0478-0
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 972 kB)

English summary

Ordrenummer:

20689