Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene

Fafo-rapport 2017:17
ISBN 978-82-324-0377-6
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 1257 kB)

Ordrenummer:

20625