Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2017:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20625