Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene

Fafo-rapport 2019:12
ISBN 978-82-324-0505-3
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 388 kB)

English summary

Ordrenummer:

20709