logo fafo 194x64
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Ordrenummer:

20611

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2017:03
ISBN 978-82-324-0354-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0355-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 90 s, kr 240,- Ordrenr 20611

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B