Fafo reports

Rapportsøk-en

Privatmarkedet i byggenæringen
Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem

Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen

286,00 kr