Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)

Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2014:22

Nettutgave

Prosjekt: KS- redusert arbeidstid

Forskere på Fafo: Beate Sletvold Øistad, Åsmund Arup Seip, Ragnhild Steen Jensen

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20369