Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel

Fafo-rapport 2011:04
ISBN 978-82-7422-788-0
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 1.07mb)

Ordrenummer:

20195