Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2011:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20195