Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring

Fafo-rapport 2016:34
ISBN 978-82-324-0325-7
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 1000 kB)