Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Fafo-rapport 2017:02
ISBN 978-82-324-0352-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0353-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 150 s, kr 300,- Ordrenr 20610

(pdf 1561 kB)

300,00 kr
300,00 kr

Ordrenummer:

20610