logo fafo 194x64
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Ordrenummer:

20610

Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2017:02
ISBN 978-82-324-0352-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0353-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 150 s, kr 300,- Ordrenr 20610

(pdf 1561 kB)

300,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B