Fafo reports

Rapportsøk-en

Verdiskaping, sameksistens og miljø
En studie av samlokaliseringseffekter ved etablering av oljevirksomhet i Nord-Norge

Bjørne Grimsrud

Fafo-rapport 462

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 462