Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold

Fafo-rapport 2016:18
ISBN 978-82-324-0300-4 (papirutgave) / ISBN 9978-82-324-0301-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 169 s, kr 319, Ordrenr 20580

(pdf 3,3 MB)

319,00 kr

319,00 kr

Ordrenummer:

20580