Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013

Fafo-rapport 2014:30
ISBN 978-82-324-0126-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0127-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 92 s kr 242,- Ordrenr: 20377

Nettutgave

(pdf 3,22 MB)

242,00 kr
242,00 kr

Ordrenummer:

20377