Fafo reports

Search publications

Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning

Beret Bråten og Olav Elgvin

Fafo-rapport 2014:32

Nettutgave

Project: Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Olav Elgvin

Published: 2014 Id-nr.: 20379