Fafo reports

Rapportsøk-en

Yrkesskade – mest for menn?
Om kjønnsforskjeller i tildeling av uførepensjon med yrkesskadefordel

Roy A. Nielsen og Roland Mandal

Fafo-rapport 2012:45

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20272

238,00 kr