Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Deltid blant kvinner med innvandrerbakgrunn

Prosjektleder

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Eksterne forskere

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Arbeidstid

Prosjektperiode

 
november 2013
august 2014
Arbeidstid blant innvandrede kvinner i Norge

En registerbasert analyse av overganger fra deltid og heltid og fra deltid og ut av lønnet arbeid.

81984