Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov

Oppdragsgiver(e)

Maritimt Hus AS / Rederiforbundet

Prosjektperiode

 
april 2018
april 2019

Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Nå står imidlertid de maritime aktørene overfor store endringer som følge av økende digitalisering. Spørsmålet, som danner utgangspunktet for dette prosjektet, er hvordan denne utviklingen vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan bransjen kan og bør forholde seg proaktivt til det digitale skiftet.