Aktive prosjekter


Oppdragsgiver(e)

Agenda Kaupang / Bodø kommune


Forskningstema

Arbeidstid


Prosjektperiode

 
september 2016
november 2016

Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Fafo-rapport 2019:08
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune