Aktive prosjekter

Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommuneOppdragsgiver(e)

Agenda Kaupang / Bodø kommune


Forskningstema

Arbeidstid


Prosjektperiode

september 2016
november 2016