Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.



Oppdragsgiver(e)

Agenda Kaupang / Bodø kommune


Forskningstema

Arbeidstid


Prosjektperiode

september 2016
november 2016

Fafo-rapport 2019:08
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune