Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Prosjektleder

Jon Rogstad

Forskere

Magne Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Prosjektperiode

 
juni 2016
desember 2016

Formålet med prosjektet er å utarbeide et forslag til et indikatorsett for å kartlegge diskriminerings- og likestillingssituasjonen for innvandrere, deres barn, urfolk og nasjonale minoriteter.

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Det å sikre lik tilgang til arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og deltakelse i samfunnslivet for alle grupper, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsevne, er derfor en prioritert oppgave for myndighetene. Et nødvendig verktøy for å identifisere eventuell forskjellsbehandling og diskriminering, er regelmessig statistikk over utviklingen innenfor ulike samfunnsområder.

I prosjektet skal det redegjøres for hvordan situasjonen når det gjelder diskriminering og likestilling best kan dokumenteres og belyses. Videre skal det utarbeides begrunnede forslag til meningsfulle indikatorer som kan følges over tid.