Aktive prosjekter

Lokalt trepartssamarbeid i kommunene

Prosjektet skal sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren.

Prosjektleder

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

november 2016
mars 2017