Aktive prosjekter

Prosjektleder

Leif E. MolandOppdragsgiver(e)

FagforbundetProsjektperiode

 
november 2016
mars 2017

Lokalt trepartssamarbeid i kommunene

Prosjektet skal sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren.