Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Nærpolitireformen - politiets relasjon til publikum

Prosjektleder

Niri Talberg

Eksterne forskere

Christin Wathne (AFI)

Oppdragsgiver(e)

DIFI

Forskningstema

Velferdstjenester

Prosjektperiode

 
november 2017
juni 2019

AFI ved Christin Wathne er prosjektleder for dette prosjektet, som bygger på funn fra hennes doktorgrad og på nye data fra en kasusstudie av to politidistrikt.

I dette forskningsprosjektet fokuserer vi på utviklingen og leveringen av polititjenester (produkter) til publikum, med en særlig vekt på kvalitet i tjeneste i tillegg til antall tjenester som blir levert. Hvilke effekter får reformen for publikumskontakt? Opplever politiet å måtte avvise publikum som de skulle ønske at de kunne hjelpe, og hvordan påvirker i så fall det deres motivasjon? Kan vi spore endring i politirollen/organisasjonsidentiteter for politiansatte?