Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tildeling av anbud innenfor elektro

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

EL og IT Forbundet

Prosjektperiode

 
februar 2017
desember 2017

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

Hovedhensikten er å se på hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Bakgrunnen for prosjektet er at El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at en vesentlig andel av de offentlige kontraktene tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Når disse bedriftene får en kontrakt, «oppbemannes» bedriftene ved bruk av midlertidig arbeidskraft, som innleie fra bemanningsbyråer, utstrakt bruk av underentreprenører eller andre midlertidige løsninger. Fafo skal kartlegge flere problemstillinger knyttet til dette.