Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Kristin Alsos


Prosjektdeltaker(e)

Beate Sletvold Øistad

Oppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

 
desember 2016

Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser

I juli 2015 trådte nye bestemmelser om midlertidige ansettelser i kraft.

Arbeidsgiverne kan med grunnlag i denne bestemmelsen ansette arbeidstakere midlertidig i en periode på opp til 12 måneder, uten noen særskilt begrunnelse. På oppdrag fra KS skal Fafo undersøke hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med den nye hjemmelen.