Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Jon RogstadOppdragsgiver(e)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap


Prosjektperiode

 

Forsøk med målretting av gratis kjernetid

Dette prosjektet kartlegger hva som er blitt gjort lokalt (i bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen) og utarbeider en erfaringsoppsummering fra forsøkene.

Høsten 2014 startet det forsøk med gratis kjernetid, det vil si 20 timer gratis barnehage i uka, målrettet mot familier med lav inntekt og med aktivitetsplikt for foreldre. Slike forsøk ble igangsatt i Oslo (bydel Gamle Oslo), Drammen og Bergen. Dette prosjektet kartlegger hva som er blitt gjort lokalt og utarbeider en erfaringsoppsummering fra disse forsøkene. Erfaringsoppsummeringen gjøres med basis i intervjuer med de ansatte i kommune- og bydelsadministrasjoner, med ansatte i tiltak og med foreldre. Et sentralt spørsmål som besvares er om man gjennom en målretting av forsøkene med gratis kjernetid når fram til flere familier som ellers ikke ville benyttet barnehage for sine barn.

Fafo-rapport 2015:39
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen

82117