Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Forsøk med målretting av gratis kjernetid

Prosjektleder

Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap

Prosjektperiode

 

Dette prosjektet kartlegger hva som er blitt gjort lokalt (i bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen) og utarbeider en erfaringsoppsummering fra forsøkene.

Høsten 2014 startet det forsøk med gratis kjernetid, det vil si 20 timer gratis barnehage i uka, målrettet mot familier med lav inntekt og med aktivitetsplikt for foreldre. Slike forsøk ble igangsatt i Oslo (bydel Gamle Oslo), Drammen og Bergen. Dette prosjektet kartlegger hva som er blitt gjort lokalt og utarbeider en erfaringsoppsummering fra disse forsøkene. Erfaringsoppsummeringen gjøres med basis i intervjuer med de ansatte i kommune- og bydelsadministrasjoner, med ansatte i tiltak og med foreldre. Et sentralt spørsmål som besvares er om man gjennom en målretting av forsøkene med gratis kjernetid når fram til flere familier som ellers ikke ville benyttet barnehage for sine barn.

Fafo-rapport 2015:39
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen

82117