Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Inger Lise Skog HansenOppdragsgiver(e)

Atlas-alliansenProsjektperiode

 
september 2016
november 2016

Næringslivet som bistandsaktør

Dette er et forprosjekt om næringslivet som bistandsaktør, med særlig vekt på funksjonshemmede og deltakelse i arbeidslivet.

Det er økende oppmerksomhet om næringslivet som utviklingsaktør i norsk bistandspolitikk. I dette prosjektet ser vi nærmere på hvorvidt og eventuelt hvordan hensynet til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne er ivaretattt i disse strategiene og initiativene.