Rekruttering til design- og håndverksfagene

Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design- og håndverksfagene.

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall søkere til utdanningsprogrammet design og håndverk i videregående opplæring.

Prosjektleder

Anna Hagen Tønder


Prosjektdeltaker(e)

Silje Andresen

Oppdragsgiver(e)

UtdanningsdirektoratetProsjektperiode

desember 2015
april 2016