Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste


Forskningstema

Seniorpolitikk


Prosjektperiode

 
januar 2009
juni 2011

Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene

Seniorpolitikk på virksomhetsnivå ble satt på dagsordenen med IA-avtalen i 2001. Siden den gang har to av tre virksomheter sluttet seg til avtalen, og snaut halvparten av disse har forpliktet seg til å jobbe med seniorpolitikk (delmål 3). Vi vet imid lertid fremdeles lite om hvilke seniortiltak aom fungerer for hvilke typer av arbeidstakere og om igangsatte tiltak har bidratt til utsatt avgang. Forskningen har i hovedsak konsentrert seg om å kartlegge utbredelsen av tiltak. Virksomhetens motivasj on for å jobbe med seniorpolitikk og hva som skal til for en vellykket implementering på virksomhetsnivå.

Publisering

A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2014). Active ageing policies between individual needs and collective goods. A study of active ageing policies and practices in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 4(2):139-158.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). "How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes". In R. Ennals & R. Salomon (eds.), Older workers in a sustainable society, Labour, Education & Society,  vol. 21. Peter Lang Publishing.

T. Midtsundstad (2010), "Det er på arbeidsplassen det må skje". Inkluderende arbeidsliv, bilag til LO Aktuelt nr. 5., Dagsavisen 8. mars og diverse av LOs fagblader.

A.I. Hilsen og T. Midtsundstad (2012), "Seniortiltakene - vet vi hva som virker?" Artikkel publisert på SSPs nettsider, 30.mai 2012.

81551