Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

 
januar 2012
juli 2014

Prosjektet kartlegger norske virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Fafo-rapporter og -notater