Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Nordic Journal of Working Life Studies 2(3) 2012

Last ned/Download

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Pensjon, Seniorpolitikk, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad