Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Fagbrev i voksen alder

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

2017

Open access

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Fagbrev i voksen alder