Voksnes læring

Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Hovedmål

  • Å kartlegge motivasjonsfaktorer, rekrutteringsprosesser og konsekvenser av det å ta et fagbrev i voksen alder
  • Å undersøke hvilken betydning formell fagkompetanse har i arbeidslivet for ulike grupper
  • Å analysere sammenhengen mellom kompetanse, ferdigheter og muligheter i arbeidslivet

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd, FINNUT

Partnere

Bærekraftsmål

Ekstern publisering og formidling