Skip to main content

Voksnes læring


Et viktig formål med dette prosjektet er å få mer kunnskap om forhold som motiverer voksne personer til å ta fagbrev. I tillegg undersøker vi hvilken betydning det å ta et fagbrev har for unge voksnes deltakelse og mobilitet i arbeidslivet.

Hovedmål

 • Å kartlegge motivasjonsfaktorer, rekrutteringsprosesser og konsekvenser av det å ta et fagbrev i voksen alder
 • Å undersøke hvilken betydning formell fagkompetanse har i arbeidslivet for ulike grupper
 • Å analysere sammenhengen mellom kompetanse, ferdigheter og muligheter i arbeidslivet

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
 • Prosjektleder:
 • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2014
 • Avsluttes:
  desember 2022

Oppdragsgiver

 • Norges forskningsråd, FINNUT

Partnere

Bærekraftsmål

Ekstern publisering og formidling