Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Facilitating User Influence in Activation Programs. When Carers and Clerks meet Pawns and Queens.

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Journal of Social Policy Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254. 2015

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet, Integreringstiltak for innvandrere

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli

Facilitating User Influence in Activation Programs. When Carers and Clerks meet Pawns and Queens.