logo fafo 194x64
Å bli eldre med hiv
En pilotstudie

Ordrenummer:

10252

Arne Backer Grønningsæter

Fafo-notat 2017:02

ISSN 0804-5135

2017

Nettutgave

(pdf 456 kb)

Som et resultat av utviklingen av hivmedisinene er vi i ferd med å få en betydelig gruppe hivpositive over 50 år. I dette notatet presenteres resultatene av en pilotstudie om det å bli eldre med hiv i et levekårs- og livskvalitetsperspektiv. De gjennomgående funnene fra en litteraturgjennomgang og en fokusgruppe viser at det er en bekymring for hvordan det blir å være eldre med hiv. Denne bekymringen knytter seg særlig til to ting: til helse- og livssituasjonen og til eldreomsorgen sin evne til å håndtere hivpositives særlig behov. Det er behov for å gå mer i dybden på mange av de problemstillingene som er kommet fram. Prosjektet er gjennomført med støtte fra HivNorge.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B