Fafo-notater

Rapportsøk

Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene

Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2016:25

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Det kollektive arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Åsmund Arup Seip

Dette notatet omhandler den kollektive lønnsdannelsen i Danmark, Norge og Sverige, med vekt på de nordiske frontfagsmodellene. Vi beskriver hvilke institusjoner som bidrar til koordineringen av lønnsdannelsen i de tre landene, og ser blant annet på meklingsinstituttenes rolle, hvilken betydning lønnsstatistikk og analyser av den økonomiske situasjonen rundt lønnsdannelsen har, og hvordan partene selv følger opp lønnsdannelsen og frontfagsrammen. Avslutningsvis diskuteres likheter og forskjeller mellom de tre landene.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10249