logo fafo 194x64
Aktører og arbeid i delingsøkonomien
Delrapport

Ordrenummer:

10247

Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim

Fafo-notat 2016:23
ISSN 0804-5135

2016

(pdf 602 kB)

Temaet for dette notatet er den såkalte delingsøkonomien, hvor tilbydere og kunder kobles via digitale plattformer og utveksler arbeidskraft eller eiendeler. Vi presenterer en foreløpig oversikt over plattformer som opererer i Norge, hvor mange som tilbyr arbeid, og hvor mange som kjøper tjenester gjennom slike plattformer. Videre ser vi nærmere på arbeidsintensive plattformer og hva som kjennetegner relasjonene mellom de ulike aktørene, samt hvordan plattformer tilnærmer seg HMS-utfordringer og -risiko. Notatet er delrapportering fra et forskningsprosjekt om aktører og arbeid i delingsøkonomien.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B