logo fafo 194x64
Aktører og arbeid i delingsøkonomien
Delrapport

Ordrenummer:

10247

Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim

Fafo-notat 2016:23

ISSN 0804-5135

2016

Nettutgave

(pdf 602 kB)

Temaet for dette notatet er den såkalte delingsøkonomien, hvor tilbydere og kunder kobles via digitale plattformer og utveksler arbeidskraft eller eiendeler. Vi presenterer en foreløpig oversikt over plattformer som opererer i Norge, hvor mange som tilbyr arbeid, og hvor mange som kjøper tjenester gjennom slike plattformer. Videre ser vi nærmere på arbeidsintensive plattformer og hva som kjennetegner relasjonene mellom de ulike aktørene, samt hvordan plattformer tilnærmer seg HMS-utfordringer og -risiko. Notatet er delrapportering fra et forskningsprosjekt om aktører og arbeid i delingsøkonomien.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi