Fafo-notater

Rapportsøk

Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans

Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad

Fafo-notat 2016:19

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Temaet for dette notatet er hvordan lønn og honorar fastsettes i kunstneriske og pedagogiske yrker med mange frilansere og oppdragstakere. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Rådet for folkemusikk og folkedans, et organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans. Rådet ønsket en oversikt over hvordan lønn og honorar blir fastsatt for instruktører og pedagoger innen dans, musikk og annen scenekunst, inkludert kurs og instruksjon av amatører.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10243