Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg
Konsekvenser for rekrutteringen

Fafo-notat 2006:21
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 361k)

Blant sakene som lå over fra den forrige regjeringen, var et forslag om å omgjøre dagens betalte etatsutdanning for fengselsbetjenter til treårig høgskoleutdanning. Den nye ledelsen i Justisdepartementet ønsket å se nærmere på konsekvenser av en eventuell bachelorutdanning for rekrutteringen til yrket. Samtidig var det behov for å se på turnover i yrket og ta for seg problemer med å besette stillinger i anstalter utenfor by- og tettbygde strøk. Disse tre spørsmålene behandles i dette notatet, som bygger på intervjuer i kriminalomsorgen.

Ordrenummer:

10011