Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering

Ordrenummer:

10120

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2010:24
ISSN 0804-5135

2010

Nettutgave

(pdf 443kb)

Hvordan har regjeringens tiltak og Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping virket? I Fafos evaluering av myndighetenes innsats er det gjennomført undersøkelser både blant bedrifter og tillitsvalgte. Selv om tilsynsaktiviteten har vært stor, etterlyser bedriftene enda flere tilsyn, og det gis bred støtte til ulike reguleringer. Id-kortene i bygg og anlegg har stor utbredelse og får «stå-karakter» av de som er berørt. Dette første notatet om tiltak mot sosial dumping er en underveisrapportering. Evalueringsarbeidet avsluttes med en sluttrapportering sommeren 2011.