logo fafo 194x64
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans

Ordrenummer:

10243

Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad

Fafo-notat 2016:19
ISSN 0804-5135

2016

( pdf 290 kB)

Temaet for dette notatet er hvordan lønn og honorar fastsettes i kunstneriske og pedagogiske yrker med mange frilansere og oppdragstakere. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Rådet for folkemusikk og folkedans, et organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans. Rådet ønsket en oversikt over hvordan lønn og honorar blir fastsatt for instruktører og pedagoger innen dans, musikk og annen scenekunst, inkludert kurs og instruksjon av amatører.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B