Fafo-notater

Rapportsøk

Aktører og arbeid i delingsøkonomien
Delrapport

Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim

Fafo-notat 2016:23

Nettutgave

Forskningstema: Ny teknologi, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Aktører i delingsøkonomien

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes, Kristin Alsos

Temaet for dette notatet er den såkalte delingsøkonomien, hvor tilbydere og kunder kobles via digitale plattformer og utveksler arbeidskraft eller eiendeler. Vi presenterer en foreløpig oversikt over plattformer som opererer i Norge, hvor mange som tilbyr arbeid, og hvor mange som kjøper tjenester gjennom slike plattformer. Videre ser vi nærmere på arbeidsintensive plattformer og hva som kjennetegner relasjonene mellom de ulike aktørene, samt hvordan plattformer tilnærmer seg HMS-utfordringer og -risiko. Notatet er delrapportering fra et forskningsprosjekt om aktører og arbeid i delingsøkonomien.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10247