Fafo-notater

Rapportsøk

Modeller for finansiering av læreplasser - internasjonale erfaringer

Dette prosjektet vil undersøke internasjonale finansieringsmodeller for fagopplæringen. Med særlig vekt på det danske systemet, spør vi: Hva kan Norge lære?

Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:15
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Silje Andresen
Kaja Reegård

Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

september 2015
februar 2016