logo fafo 194x64
Teambasert styrermodell i kommunale barnehager
Erfaringer fra Stokke

Ordrenummer:

10251

Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-notat 2017:01
ISSN 0804-5135

2017

(pdf 262 kB)

I dette notatet beskrives erfaringer med innføring og bruk av teambasert styrermodell i kommunale barnehager i Stokke. Arbeidet med å utvikle en ny teambasert ledelsesmodell startet i januar 2013, og modellen kalt «nyskapende teamstruktur» ble implementert i august samme år. I dette notatet oppsummerer vi hvilke erfaringer barnehageadministrasjonen, styrerne og de tillitsvalgte i de kommunale barnehagene har med nyskapende teamstruktur. Stokke kommune ble fusjonert med Sandefjord og Andebu kommuner fra 1. januar 2017. Denne kartleggingen av ulike erfaringer med teambasert styrermodell i Stokke vil være nyttig i arbeidet med utviklingen av barnehageledelse i den nye storkommunen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B