Skip to main content

Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer


Stokke kommune har utviklet og implementert en egen teamstruktur kalt «Nyskapende teamstruktur» for de kommunale barnehagene.

Arbeidet startet i januar 2013, og den nye modellen ble implementert i august samme år. Fafo skal evaluere erfaringer med teambasert styrermodell i Stokke kommune basert på tre fokusgruppeingervjuer med hhv styrerne, barnehageadministrasjonen og tillitsvalgte. Fafo har i et tidligere prosjekt kartlagt omfang og erfaringer med alternative styrermodeller i norske barnehager (Fafo-rapport 2015:43). Funnene i det tidligere prosjektet er et viktig bakteppe for evalueringen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2016
  • Avsluttes:
    januar 2017

Oppdragsgiver

  • Stokke kommune, seksjon barnehage