logo fafo 194x64
To skritt fram, og ett til .. ?
Evaluering av Trygdeetaten i Sør-Trøndelags tverrfaglige innsats for et mer inkluderende arbeidsliv

Ordrenummer:

783

Leif E. Moland og Sol Skinnarland

Fafo-notat 2005:24
ISSN 0804-5135

2005

Nettutgave

(pdf 237k)

Det siste året har trygdeetaten gjennomført et omfattende arbeid for å utvikle samarbeidsformer mellom etatens ulike fagmiljøer, slik at IA-virksomhetene i arbeidslivet kan møte en mer samstemt, koordinert og målrettet trygdeetat. På kort tid har etaten ved hjelp av den såkalte samhandlingsmodellen klart å involvere flere fagmiljøer enn bare arbeidslivssentrene. Spørsmålet er om den aller siste tids utvikling har vært til det bedre eller ikke i etatens arbeid for å nå IA-målene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B