Arbeidsforhold i gods og turbil

Fafo-rapport 2014:58
ISBN 978-82-324-0175-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0176-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 156 s kr 306,- Ordrenr: 20405

(pdf 2,2 MB)

Den landbaserte transportnæringen står overfor en rekke utfordringer som følge av økt internasjonal konkurranse de siste tiårene. Både arbeidstakere og arbeidsgivere i bransjen er bekymret for mer useriøsitet ved at virksomheter benytter tilgangen på utenlandsk arbeidskraft til å presse lønns- og arbeidsvilkårene. Mobilitet er et særtrekk ved bransjen. Det betyr at tiltak som kan virke i andre bransjer, ikke vil ha samme effekt eller ikke kan benyttes innenfor transport, spesielt innenfor de grensekryssende segmentene. Denne rapporten ser på arbeidsforholdene i gods og turbil 2014. Hva karakteriserer gods og turbil når det gjelder bransje- og selskapsstruktur? Hva kjennetegner arbeidsforholdene? Hvilke tiltak kan bidra til å fremme og styrke seriøse arbeidsforhold?

306,00 kr

306,00 kr

Ordrenummer:

20405