Skip to main content

Arbeidsforhold i vegsektoren


Fafo har fått oppdraget med å finne ut mer om arbeidsforholdene i transportnæringen. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2013, og dette arbeidet videreføres nå i et hovedprosjekt. Formålet er å kartlegge arbeidsforhold og arbeidsvilkår innenfor godstransport og turbil. Målet med prosjektet er å få tilstrekkelig kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor for å kunne si noe om hvilken innsats som er nødvendig fremover.

 

Transportnæringen er en internasjonalisert bransje med økende konkurranse. For arbeidstakerne kan hverdagen være preget av lange økter, nattarbeid og mye stillesitting.

Bakgrunnen for prosjektet er en bekymring for framveksten av useriøse virksomheter og aktører som ikke ivaretar elementære krav til arbeidsforhold og sikkerhet for arbeidstakerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og TØI, prosjektet og prosjektlederansvaret ligger hos Fafo. Andre som er knyttet til prosjektet er: Henrik Sterberg, Universitetet i Lund, (samarbeidsavtale) Tommy Tranvik, Insitutt for rettsinformatikk, Universtietet i Oslo (samarbeidsavtale)

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2013
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet