logo fafo 194x64
Arbeidsrettede tiltak
Oversikt og erfaringer fra varehandelen

Ordrenummer:

20636

Therese Saltkjel og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2017:28
ISBN 978-82-324-0396-7
ISSN 2387-6859

2017

Som virkemiddel i innsatsen for inkludering i arbeidslivet finnes en rekke ordninger og tiltak som skal fremme sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne eller lav ansettbarhet. Slike arbeidsrettede tiltak skal bidra til at den enkelte øker sin mulighet til å få eller beholde et arbeid, og omfatter blant annet arbeidspraksis, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Denne rapporten omhandler arbeidsrettede tiltak, nyere endringer i tiltaksforskriften og effekter av tiltak. Et sentralt spørsmål er om ordningene har utilsiktede konsekvenser, herunder fortrengning av ordinært ansatte. Varehandelen, en bransje med et høyt antall deltakere på tiltak, er særlig vektlagt. Rapporten bygger på en gjennomgang av eksisterende forskning, intervjuer i varehandelen samt data fra en spørreundersøkelse til tillitsvalgte, med 2200 respondenter fra LOs forbund. Prosjektet er finansiert av Handel og Kontor (HK).

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B