logo fafo 194x64
Arbeidstid i barneverninstitusjonene
Praktisering og regulering

Ordrenummer:

20406

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Fafo-rapport 2015:01

ISBN 978-82-324-0177-2

ISSN 0801-6143

2015

Nettutgave

(pdf 769 kB)

Denne rapporten er sluttrapport fra prosjektet «Evaluering av medleverforskriften»,
som Fafo og AFI har utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet. Medleverordninger er arbeidstidsordninger
med utvidete arbeids- og friperioder, der de ansatte bor og lever sammen med barna
og ungdommene i barneverninstitusjonene. En hovedgrunn til å bruke slike ordninger
er positive behandlingsresultater i form av økt stabilitet og kontinuitet for barn og
ungdommer som har institusjonen som sitt hjem. Slike arbeidstidsordninger ble sommeren 2005 regulert ved en midlertidig forskrift. Forskriften åpner opp for arbeidstidsordninger
som går langt ut over arbeidsmiljølovens normalbestemmelser om arbeidstidens lengde og plassering. Prosjektet har undersøkt praktisering og regulering av forskjellige former for
turnus i barneverninstitusjonene. Rapporten viser at arbeidstidsordninger med utvidete
arbeidsperioder er blitt vanligere i landets barneverninstitusjoner.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi