Skip to main content

Evaluering av medleverforskriften


   

Evalueringen skal inneholde en kartlegging av utbredelsen av medleverordninger hjemlet i hhv forskriften og tariffavtale, blant annet hva som karakteriserer virksomhetene/arbeidsgiver (private ideelle, privatre kommersielle, offentlige) og arbeidstak ere som har denne typn arbeidstidsordninger (alder, kjønn og utdanning mv).

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Dag Olberg

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2013
  • Avsluttes:
    september 2014

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.